{"total":403,"stores": [ {"name":"GLELECTRIC ","web_address":"1A/40 Ngõ 255 Nguyễn Khang, Cầu Giấy Hà Nội","google_map":"https://bizweb.dktcdn.net/100/401/969/files/glelectric-cong-ty.png?v=1603901761407","district_code":"QUANCAUGIAY","province_code":"HANOI"}, {"name":"GLELECTRIC VĂN PHÒNG ","web_address":"Tháp Đông, Chung cư Học viện Quốc phòng; Nguyễn Văn Huyên, Tây Hồ, Hà Nội","google_map":"https://bizweb.dktcdn.net/100/401/969/files/glelectric-vp.png?v=1603901577403","district_code":"QUANTAYHO","province_code":"HANOI"}, {"name":"Của hàng Thành Huyền","web_address":"112H Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội","google_map":"https://bizweb.dktcdn.net/100/401/969/files/dl-thanh-huyen.jpg?v=1601136555777","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"}, {"name":"Cửa hàng Biển điện nước","web_address":"168 Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Hà Nội","google_map":"https://bizweb.dktcdn.net/100/401/969/files/biendiennuoc-lequangdao.jpg?v=1603897488623","district_code":"QUANNAMTULIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":"Cửa hàng Biển điện nước","web_address":"15 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang,Hà Nội","google_map":"https://bizweb.dktcdn.net/100/401/969/files/biendiennuoc-hoangdaothanh.jpg?v=1604629367640","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"}, {"name":"Cửa hàng Đức Châu","web_address":"442 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội","google_map":"https://bizweb.dktcdn.net/100/401/969/files/dai-ly-duc-chau.jpg?v=1604406103160","district_code":"QUANHADONG","province_code":"HANOI"}, {"name":"Cửa hàng Sơn Thắng","web_address":"Đường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội","google_map":"https://bizweb.dktcdn.net/100/401/969/files/dai-ly-son-thang.jpg?v=1603898413170","district_code":"QUANHADONG","province_code":"HANOI"}, {"name":"Cửa hàng Đức Việt","web_address":"Chợ Yên, Mê Linh, Hà Nội","google_map":"https://bizweb.dktcdn.net/100/401/969/files/cua-hang-duc-viet.jpg?v=1603900037850","district_code":"HUYENMELINH","province_code":"HANOI"}, {"name":"Cửa hàng Tuấn Hạnh","web_address":"375 Điện Biên Phủ, Thành phố Hải Dương","google_map":"https://bizweb.dktcdn.net/100/401/969/files/dai-ly-tuan-hanh-hai-duong.jpg?v=1604629658160","district_code":"THANHPHOHAIDUONG","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"Đại lý Trường Thành","web_address":"Mẫn Xá, Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh","google_map":"https://bizweb.dktcdn.net/100/401/969/files/dai-ly-truong-thanh-long-chau-yen-phong-bac-ninh.jpg?v=1606366039750","district_code":"HUYENYENPHONG","province_code":"BACNINH"}, {"name":"Đại lý Thảo Ngân","web_address":"K217/1 Hải Phòng - Thanh Khê- Đà Nẵng","google_map":"https://bizweb.dktcdn.net/100/401/969/files/dai-ly-thao-ngan-thanh-khe-da-nang.jpg?v=1606364910237","district_code":"QUANTHANHKHE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Công ty TNHH Home Center Việt Nam","web_address":"119 Bình Phú, Phường 11, Quận 6, TP Hồ Chí Minh ","google_map":"https://bizweb.dktcdn.net/100/401/969/files/home-center.jpg?v=1603898407067","district_code":"QUAN6","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Công ty TNHH Thiết bị điện nước Tân Thịnh","web_address":"30 Kinh Dương Vương, Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh ","google_map":"https://bizweb.dktcdn.net/100/401/969/files/dai-ly-tan-thinh-bac-ninh.jpg?v=1615946755973","district_code":"BACNINH","province_code":"BACNINH"}, {"name":"Đại lý Trường Thảo","web_address":" Đường Phạm Tu, Tân Hương, Phổ Yên, Thái Nguyên ","google_map":"https://bizweb.dktcdn.net/100/401/969/files/dai-l-y-truong-thao.png?v=1603902298857","district_code":"HUYENPHOYEN","province_code":"THAINGUYEN"} ] }