GLELECTRIC xin chào!

Giải pháp kỹ thuật

Sử dụng điện an toàn trong nhà

22/09/2020

1. Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ:           - Phải lắp đặt trên dây pha; khuyến khích lắp đặt thiết bị bảo vệ đóng cắt đồng thời cả dây pha và dây trung tính.           - Chọn thiết bị đóng cắt bảo vệ:   ...